Balık Sağlığı

Kapsamlı bir balık sağlığı planı geliştirme

Hayvanların sağlıklı olabilmeleri için planlar geliştirilmesi ve sürdürülmesi, her türlü hayvansal üretim işleminin özellikle de su ürünleri üretiminin etkin işleyişi için en önemli unsurdur. Yetiştiriciler, çoğu zaman operasyon kontrolünün ötesinde, göz önünde bulundurulması gereken sayısız değişkenle karşı karşıyadır. Bir programı temel bileşenlerine ayırmak ve indirgemek işi kolaylaştırır ve herhangi bir su ürünleri çalışanının göz önünde bulundurması gereken bir egzersizdir.

Makale
Troutlodge 002 1139.jpg

Bakteriyel soğuk su hastalığı

Troutlodge 001 0053.jpg

Bu teknik bülten, balık sağlığında önemli ve yaygın bir konu olan Bakteriyel Soğuk Su Hastalığına (Flavobacterium psychrophilum) odaklanmaktadır. Bülten, nedenleri, dağılımı, belirtileri, teşhis teknikleri, korunma, tedavi ve kontrol konularını inceler.

Makale

IPN (infectious pancreatic necrosis - bulaşıcı pankreas nekrozu)

Bulaşıcı pankreas nekrozu (IPN), ilk olarak açıklanmış ve üzerinde en çok çalışılan balık hastalıklarından biridir. Bir balık çiftliğinde ortaya çıktığında çok ciddi sonuçları olur ve yetiştiriciler bu viral hastalığın ortaya çıkmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Bu Teknik Bülten, kapsanan diğer kritik hususların yanı sıra nedenlerini, dağılımını, klinik bulgularını, tanılama tekniklerini, önleme, tedavi ve kontrolü ele almaktadır.

Makale
Troutlodge 001 0133.jpg

Troutlodge'un hastalık yönetimine yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hastalıklara dirençli alabalık