Yayınlandığı tarih 17 Ocak 2020

Yem Oranı ve Yem Tipinin Alabalık Yavrularının Erken Dönem Büyümesine Etkileri

Araştırma Özeti
Bu çalışmanın temel amacı, erken dönemlerde (ilk yemlemeden 157. güne kadar) müşterilere en uygun yem oranını / diyetini belirlemek ve sağlamaktır. Sonuçlar, Troutlodge stoklarının, yem üreticisi yönergelerinde belirtilenlerden çok daha yüksek bir ilerleme hızıyla başa çıkabileceğini göstermektedir. Fazla yem atığı olmadan optimum büyüme, balık üreticinin yem yönergelerinin % 150'si ile beslendiğinde elde edilmiştir. % 130 ile beslenen balıkların çalışma boyunca ortalama olarak daha iyi bir FCR'si vardı, ancak ağırlık olarak % 150 grubunun % 14,5 gerisine düştü.

İkincil hedefimiz, bu zaman dilimi boyunca geleneksel yemlerin yerine kıyma haline getirilmiş damızlık diyet kullanımının etkinliğini belirlemekti. Geleneksel yemle beslenen balıklar, ezilmiş bir kuluçka diyeti ile beslenen balıklara kıyasla, deneme süresinin sonunda daha düşük FCR, daha yüksek TGC (Termal Büyüme katsayısı) ve % 73 daha yüksek ağırlık göstermiştir.

Tarih aralığı: Araştırma 4/1/2019 da başlamış, 10/6/2019’da tamamlanmıştır.

Genetik Grup: 16brood Kasım (Hoodsport)

Genel Bilgiler

İlk yemleme, alabalığın hayat sağlığı açısından çok kritik bir süreçtir. Stoklarımızı en yüksek potansiyelde yetiştirebilmek için, stoklarımız için, içinde bulunduğumuz çevresel şartlarda hangi diyetin ne kadar kullanılması gerektiğini bilmek çok önemlidir. Müşterilerimiz, Troutlodge stokları için en hızlı ve homojen büyümeyi veren yem oranını ve diyeti bilgisi çok değerlidir. Halen şu an bazı müşterilerimiz erken büyütme dönemi sırasında geleneksel yem yerine ezilmiş kuluçka diyeti kullanmaktadır.

Materyal ve Metot

Deneysel tasarım

İlk hedefimiz Bio-Oregon BI-VITA başlangıç yemlerini kullanarak en iyi yem rejimini belirlemektir. Üreticilerin belirli sıcaklıklarda önerilen yemleme oranlarında bir miktar değişiklik yaptık (eke bakınız). Her biri için iki tank ve üç yemleme oranı kullandık. Yemleme oranları üretici firmanın tavsiye ettiği oranların % 220, % 200 ve % 180'i şeklinde kullanıldı; 2 hafta sonra, en yüksek yemleme oranıyla fazla besleme yapıldığının gözlemlenmesi sonucu, yemleme oranları % 170'e (yüksek besleme hızı), % 150'ye (orta besleme hızı) ve % 130'a (düşük besleme hızı) düşürüldü. Bu yeni durumda Troutlodge stoku, üretici önerilerine göre bu yüksek yemleme oranına daha iyi ayak uydurabildi. Haftalık yem hesaplandı ve haftada 5 günlük bir programa göre beslendi.

İkinci amaç, ezilmiş 9.5 mm klasik anaç yem peletleri kullanarak yukarıdaki ile aynı yem yüzdelerini kullanmaktı. Ezilmiş yem peletleri, bazı Troutlodge müşterileri tarafından ticari başlangıç yemlerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Bazı müşterilerimiz tarafından kullanılan yöntemleri taklit etme amacıyla biz de ezilmiş yem kullandık. Balıklar ~ 3 grama (29/4/2019) ulaştığında, 1.2 mm'lik yeme geçiş yapılmıştır.

Projenin kurulumu ve Ölçüm Protokolleri

Üretimden alınan ~ 5000 yumurta ile başladık (bu durumda 10/31 2 SP). Larval kese emiliminden sonra, 400’erlik gruplar sayıldı ve 12 ayrı 150 litrelik tankta toplandı. Başlangıç biyokütlesi kaydedildi ve tüm tanklardaki akışlar eşit olarak ayarlandı.

Her tankın toplam biyokütlesi her 15 günde bir Pazartesi günü not edildi ve besleme direktifleri oluşturuldu. Yemleme direktifleri, 0,8 yem dönüşüm oranı (FCR) kullanarak yem üreticisinin spesifik yem oranı (SFR) önerisinden yola çıkılarak hesaplanan spesifik büyüme oranı (SGR) değerine göre her iki haftalık dönemde öngörülen büyümeyi göz önüne alarak hesaplandı.

Deneme süresi boyunca her iki haftalık aralık için ortalama balık büyüklüğü, grup FCR ve grup TGC değerlerini hesaplamak için Ağırlık Ölçümü yapıldı. Tüm ölü balıklar günlük olarak toplandı ve kaydedildi.

Sonuçlar

*Not: B2 Tankında (konvansiyonel diyet, düşük ilerleme oranı) 3/2/2019 hafta sonu boyunca yerine oturmayan bir dikey boru nedeniyle toplu ölümle karşılaşıldı. Kalan 88 balık çok daha düşük biyo yoğunluğa sahip olduğu için ve çok iyi sonuç vermiştir. Ancak, bu tank verileri aşağıdaki tüm verilerde göz ardı edilmiştir.

Konvansiyonel Yem ile Yemleme Oranı

Büyüme eğrisiGrowth Curve
Orta yemleme oranı ile beslenen tanklar, yüksek yemleme oranı ile beslenen tanklarla uyumlu gibi görünmektedir; genelde daha yüksek yemleme oranında daha iyi performans görülür, düşük yemleme oranında ise büyüme biraz geride kalır. Bu ilişki bizi bu balıkta hızlı büyüme açısından en uygun yemleme oranının, bu denemede orta yem oranına çok yakın olduğunu söylemektedir (üretici önerisinin % 150'si)

Geleneksel başlangıç yemlerini kullanarak her yemleme oranı için ortalama balık ağırlığını gösterir.

Şekil 1: Geleneksel başlangıç yemlerini kullanarak her yemleme oranı için ortalama balık ağırlığını gösterir.

FCR

Yüksek yemleme oranlı tanklarda daha fazla yem atığı gözlemlenmiştir, bu atıklar bu tanklar için hesaplanan FCR üzerinde doğrudan olumsuz etkiye sahip olmuştur.

Her yemleme rejimi için ortalama FCR'yi gösterir. Toplu ölüm olayı nedeniyle tank B2'yi hariç tutar.

Şekil 2: Her yemleme rejimi için ortalama FCR'yi gösterir. Toplu ölüm olayı nedeniyle tank B2'yi hariç tutar.

TGC
Yemleme oranının Termal Büyüme Katsayısı üzerinde önemli bir etkisi yok gibi gözükmektedir.

Grup başına ortalama TGC'yi gösterir. Toplu ölüm olayı nedeniyle tank B2'yi hariç tutar.

Şekil 3: Grup başına ortalama TGC'yi gösterir. Toplu ölüm olayı nedeniyle tank B2'yi hariç tutar.

% 150 Yemleme (MID) ve Yem Üreticisi (MFG) Tavsiyesi Karşılaştırması

Üreticinin önerdiği büyüme oranı ile standart MID (% 150)’nin ortalama büyüme performansına baktığımızda önemli bir fark görüyoruz. Balıklar, MFG (Yem üreticisi) önerisinin % 150'sinde beslenirken 15.9 g'ye ulaştı ve eğer yemleme MFG kılavuzu kullanılarak yapılsaydı balıklar sadece 3.5 gr olacaktı. 129 gün civarında yüzde fark eğrisinde gözlenen plato, 20 kg / M3'ün üzerine çıkan biyo yoğunluktan kaynaklanabilir.

Üreticinin önerdiği yem oranını kullanarak hesaplanan teorik büyüme eğrisine karşı MID (%150) yem rejiminde beslenen balıklar için gözlemlenen büyüme eğrisini gösterir. Kırmızı çizgi, ikisi arasındaki % farkı temsil eder.

Şekil 4: Üreticinin önerdiği yem oranını kullanarak hesaplanan teorik büyüme eğrisine karşı MID (%150) yem rejiminde beslenen balıklar için gözlemlenen büyüme eğrisini gösterir. Kırmızı çizgi, ikisi arasındaki % farkı temsil eder.

Ezilmiş yem ila Konvansiyonel Yem kıyaslaması

Büyüme Eğrisi

Deneme sırasında, Bio-Vita yemiyle beslenen balıkların aynı zaman dilimi içinde % 72,8 daha fazla büyüdüğü gözlemlenmiştir. Bio-vita başlangıç yemi ile beslenen balıklar 157 gün içinde ortalama 15.38 grama ulaşırken, ezilmiş anaç diyetle beslenen balıklar aynı dönemde ortalama 8.90 grama ulaştı.

Çalışma süresince ortalama balık ağırlığını gösterir. Veriler her 14 günde bir her tankın toplam biyokütlesi hesaplanarak toplanmıştır. Tank B2 Veri kümesinden çıkarılmıştır.

Şekil 5: Çalışma süresince ortalama balık ağırlığını gösterir. Veriler her 14 günde bir her tankın toplam biyokütlesi hesaplanarak toplanmıştır. Tank B2 Veri kümesinden çıkarılmıştır.

Grup FCR (Yem Dönüşüm Oranı)

Yem Dönüşüm Oranı (FCR), Bio-Vita başlangıç yemiyle beslenen balıklar için (çalışma süresince Ortalama = 0.74), ezilmiş bir anaç yemiyle beslenen balıklara (çalışma boyunca Ortalama = 0.88) göre daha düşüktü.

29 Nisan’da ezilmiş yem diyetindeki balıklar geleneksel yeme geçirildi. FCR, yem tipi değişikliğine neredeyse anında yanıt verdi.

Her 2 haftada bir yapılan ağırlık ölçümleri sırasındaki FCR'yi gösterir. 3. büyüme döneminde FCR'nin çok benzer olduğuna dikkat edin. Bunun nedeni TSP laboratuvarındaki düşük su sıcaklığı olabilir.

Şekil 6: Her 2 haftada bir yapılan ağırlık ölçümleri sırasındaki FCR'yi gösterir. 3. büyüme döneminde FCR'nin çok benzer olduğuna dikkat edin. Bunun nedeni TSP laboratuvarındaki düşük su sıcaklığı olabilir.

Grup TGC (Termal Büyüme Katsayısı)

Termal Büyüme Katsayısı, Bio-Vita başlangıç yemi ile beslenen balıklarda, ezilmiş anaç diyeti ile beslenenlere kıyasla daha yüksekti. Anaç diyetini ezerken, Bio-Oregon'un # 1 ve # 2 boyutlu kırma (crumble) yemlerinin parçacık büyüklüğü ile eşleştirmek çok zor oldu. Bu durum, 29 Nisan'a kadar performansta artan eşitsizliği kısmen açıklayabilir. Ezilmiş bir diyetle beslenen balıklar geleneksel yemlere geçtikten sonra, TGC açısından büyük gelişme kaydettiler.

Standart diyetle beslenen tanklar ve ezilmiş bir diyetle beslenen tanklar için ortalama TGC'yi gösterir.

Şekil 7: Standart diyetle beslenen tanklar ve ezilmiş bir diyetle beslenen tanklar için ortalama TGC'yi gösterir.

Hayatta Kalma

157 günlü yem denemesinde tüm gruplar %90’ın üzerinde hayatta kaldılar. Ezilmiş diyet bu dönem içerisinde, %150 (MID) ve yüksek (HIGH) yemleme rejimine göre bir miktar daha fazla hayatta kalma oranı gösterse de, a χ2 testi yem tipi ile hayatta kalma oranı arasında 157 gün boyunca tam bir ilişki olmadığını göstermiştir (p = 0.9891).

157 günde hayatta kalma verilerini gösterir. Tank B2 Toplu ölüm olayı nedeniyle hariç tutulmuştur.

Şekil 8: 157 günde hayatta kalma verilerini gösterir. Tank B2 Toplu ölüm olayı nedeniyle hariç tutulmuştur.

Özet / Sonuç

Konvansiyonel Yemler ile Yemleme Oranı

Optimum yemleme oranının, üreticinin verdiği orijinal yemleme oranından daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Üretici firma tarafından tavsiye edilen yemleme oranını %30, %50 ve %70 arttırmak, FCR’de negatif bir etki yaratmaksızın, büyümede önemli oranda artışa sebep olmuştur. Bu çalışma sırasında üreticinin verdiği yemleme oranını %50 oranında yükseltmenin en iyi sonucu verdiği görülmüştür.


Ezilmiş Anaç Diyeti ve Bio-Vita kıyaslaması

Ezilmiş yem daha ucuz bir alternatif sunuyor gibi gözükse de, bu denemede geleneksel yem kullanımı daha hızlı büyüme, daha düşük FCR göstermiş olup, işçilik ve kaynak kullanımı gibi altyapının daha verimli kullanıldığını göstermiştir.

Ekler

Bio Oregon Tavsiye Edilen Yemleme Rejimi

swim-article9.png

Yem Dönüşüm Oranı (FCR)

FCR= Kg_Yem/(Kg Balık_Final - Kg Balık_Başlangıç )


Termal Büyüme Katsayısı (TGC)

TGC= (∛(Kg Balık_Final )-∛(Kg Balık_Başlangıç ))/(Gün Sayısı x Sıcaklık(℃))


Spesifik Büyüme Oranı (SGR)

SGR= SFR/FCR×100

SFR = Spesifik Yemleme Oranı

FCR = Yem Dönüşüm Oranı

Final Ağırlık (Ağırlık Ölçümleri sırasında, yemleme tablolarını oluştururken kullanılır)

Kg Balık_Final = Kg Balık_Başlangıç × e^((SGR/100)×Gün)

İlgili makaleler

, by
Troutlodge Tuzlu Suya Alıştırma Denemeleri – Kasım grubu yumurtalar

Araştırma ÖzetiTroutlodge üretimi balıkların, tuzlu suya aktarıldıktan sonraki, büyüme ve hayatta kalma durumları incelendi. Balıklar Kasım grubu triploid yumurtalardır ve dört farklı ağırlıkta (100g…

Yumurtaların sayımı

Gönderilen yumurtalar son derece yüksek bir doğrulukla elektronik ortamda sayılır ve genellikle %3 olarak kabul edilmiş bir "fazlalık" içerir.

Erken Dönem Büyütme Süreci

Sevk edilen yumurtaların çatlaması normalde varıştan 6-7 gün sonra başlar, ancak bu tamamen kuluçka suyunun sıcaklığına ve suyun akış koşullarına bağlıdır. Kuluçka normal olarak başladıktan sonra 2 i…