Son teknoloji genetik seleksiyon

Troutlodge ve Hendrix Genetics, genetik seçim sırasında en son teknolojiyi uygular. Bu süreç sırasında balığın DNA yapısı içindeki bir takım özel belirteçleri teşhis edebilir durumdadır ki bu durum bize:

  • Yaşam yüzdesi
  • Büyüme oranı
  • Balık kalitesi
  • FCR
  • Et yapısı
  • Balık sağlığı

Konularını ayrıntılı olarak tanımlama ve bunları geliştirme imkânı vermektedir.

Troutlodge 001 0053.jpg