Satış ekibi

Global

Scott Ewing profile photo_150x150

Scott Ewing
Satış müdürü - Global

T: (+1) 3 083 891 706
E: scott.ewing@hendrix-genetics.com

Amerika ve Kanada

Sam Bowman profile photo_150x150

Sam Bowman
Satış Müdürü - Amerika ve Kanada

T: (+1) 778 899 4518
E: sam.bowman@hendrix-genetics.com

Arturo porras profile photo

Arturo Porras
Satış Müdürü - Latin Amerika

T: (+51) 995 763 333
E: arturo.porras@hendrix-genetics.com

Jair Gaston_150x150.jpg

Jair Ramírez-Gastón
Satış Müdürü - Ekvador

T: (+51) 932 742 140
E: jair.rgz@gmail.com

EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika)

Tihomir Fruk profile photo_150x150

Tihomir Fruk
Satış Müdürü - Balkanlar

T: (+385) 996 240 121
E: tihomir.fruk@hendrix-genetics.com

Marius Gherman profile photo_150x150

Marius Gherman
Satış Müdürü - Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Romanya

T: (+40) 740 084 177
E: marius.gherman@hendrix-genetics.com

Tolga S. profile photo_150x150

Tolga Sepetoğlu
Satış Müdürü - Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika

T: (+90) 532 453 80 63
E: tolga.sepetoglu@ats-fish.com

Marian Konesz profile photo.jpg

Marian Konesz
Satış Müdürü - Çek Cumhuriyeti ve Slovakya

T: (+420) 603 513 849
E: marian.konesz@hendrix-genetics.com

Asya

Tolga S. profile photo_150x150

Tolga Sepetoğlu
Satış Müdürü - Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika

T: (+90) 532 453 80 63
E: tolga.sepetoglu@ats-fish.com