Hastalıklara karşı direnç

Hastalık direncinde sektör lideri

Troutlode tarafından sevk edilen tüm yumurtalar, hastalıktan ari olarak sertifikalandırılmıştır ve OIE standartlarını fazlasıyla karşılar durumdadır. Global anlamda müşterilerimiz sağlıkla alakalı pek çok sertifikasyon talebiyle karşılaşmakta olduklarından, bizler de buna paralel olarak son derece ayrıntılı ve yoğun test programları geliştirmekteyiz.

Troutlodge 001 0488.jpg

Balık sağlığı yönetimi

Troutlodge 001 9853.jpg

Balık Sağlığı Yönetim Programımızın gereği olarak her bir grup anaç balık yılda 2 kez teste tabi tutulur. Örneklemeler (numune alımı), Amerikan Tarım Hayvancılık ve Bitkisel Sağlık İzleme (USA/APHIS) biriminden bağımsız veterinerler tarafından yapılır. Alınan bu örnekler, analizleri yapılmak üzere, Washington Devlet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesindeki, Washington Hayvan Sağlığı Teşhis Laboratuvarına (WADDL) gönderilir. Patojen analizleri ve test protokolleri, OIE standartları tanı yönetmeliği ve Amerikan Balıkçılık Örgütünün “Balık Sağlığı Mavi Kitabı” na göre uygulanır. WADDL, USDA su ürünleri sağlık analizleri alanında akredite ve kabul edilmiş bir kurumdur.

Aşağıdaki hastalıklara karşı sertifikalarımız mevcuttur:

Viral Patojenler

 • Enfeksiyöz Hematopoetik Nekroz (Infectious Hematopoietic Necrosis - IHN)
 • Viral Hemorajik Septisemi (Viral Hemorrhagic Septicemia - VHS)
 • Bulaşıcı Pankreas Nekrozu (Infectious Pancreatic Necrosis - IPN)
 • Oncorhynchus masou virus (OMV)
 • Epizootik Hematopoetik Nekroz (Epizootic Hematopoietic Necrosis - EHN)
 • Bulaşıcı Somon Anemisi (Infectious Salmon Anemia - ISA)
 • Sazan Bahar Viremisi (Spring Viremia of Carp - SVC)

Bakteriyel Patojenler

 • Renibacterium salmoninarum (Bakteriyel Böbrek Hastalığı)
 • Yersinia ruckeri (Kızıl ağız hastalığı)
 • Aeromonas salmonicida (Furunculosis)
 • Piscirickettsia salmonis

Parasitic Pathogens

 • Myxobolus cerebralis
 • Ceratomyxa shasta
Troutlodge 001 0178.jpg

Bilimsel işbirliği ağımız

Troutlodge ve Hendrix Genetics, hem global hem de yerel zorlukların üstesinden gelebilmek adına dünya çapında bilimsel bir ağa sahiptir. Bu uluslararası bilimsel ağımızla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Daha fazla bilgi edinin
R&D (37).jpg