Hedefimiz

Bir yetiştirici olarak ilk hedefimiz, müşterilerimize kârlılık ve verimliliklerinde yardımcı olmaktır. Müşterilerimiz alabalık yetiştirmek için müthiş değer, emek ve para harcıyorlar. Bu yüzdendir ki, hasat ile birlikte en yüksek değeri elde edebilmeleri için en iyi yumurta ile bu sürece başlamak çok önemlidir. Hasat sırasında, et kalitesi, fiziksel dış görünüm ve balıklardaki homojen dağılım bu değeri arttıran başlıca unsurlardandır. Biz de Troutlodge olarak, hasattaki veriminizi arttırmak için genetik materyalin seçimi ve geliştirilmesi için büyük efor harcamaktayız.

Balıkların genel olarak en çok yenen kısmı basitçe filetosudur. Anaç programımızdaki seçimlerimiz sadece fileto performansını arttırmaya yönelik değil aynı zamanda balıktaki iç organ yüzdesini de azaltmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Troutlodge, yediği yemi sadece balık sağlığına değil, kaliteli ve verimli bir fileto performansına dönüştürecek sağlıklı alabalıklar için yumurta üretmektedir ki bu da verimli, üretken ve kârlı bir operasyon anlamına gelir.

Troutlodge 002 1558.jpg