Sekwencjonowanie genomów

Sekwencjonowanie nowej generacji

Troutlodge i Hendrix Genetics stosują najnowsze technologie sekwencjonowania genomów. Dzięki tej technice możemy zidentyfikować markery specyficzne DNA wybranych zwierząt, co pozwala precyzyjnie selekcjonować i doskonalić cechy takie jak:

  • przeżywalność
  • wzrost
  • jakość
  • współczynnik pokarmowy
  • jakość mięsa
  • dobrostan zwierząt

Troutlodge 001 0053.jpg