Sieć naukowa

Współpraca przynosi zyski

Troutlodge zwiększył odporność ikry na Flavobacterium

W wyniku ścisłej współpracy między Troutlodge i Rolniczym Serwisem Badawczym (ARS) Departamentu Rolnictwa USA opracowany został zaawansowany chip, dokonujący pomiaru 57 tysięcy różnych obszarów DNA pstrąga, które wskutek substytucji nukleotydów (SNP) podlegają zmianom genetycznym. Zastosowaliśmy to narzędzie we współpracy z pracownikami ARS i Agencji Naukowo-Badawczej U.S. Geological Survey (USGS) pracującymi nad chowem w warunkach wolnych od patogenów, w celu uzyskania pstrąga odpornego na Flavobacterium psychrophilum i F. columnaris (przyczynę choroby zimnej wody, BCWD; czasem zwaną chorobą wylęgu pstrąga tęczowego). Dzięki tej współpracy Troutlodge oferuje specjalne linie pstrąga o zwiększonej odporności na BCWD i F. columnaris.

NCCCWA

Zwiększona odporność na IHN

Troutlodge współpracuje obecnie z ARS i USGS w badaniach nad zmiennością odporności pstrąga na zakaźną martwicę układu krwiotwórczego (IHN). Prace te mają na celu uzyskanie szczepów pstrąga odpornego na IHN. Nasz wspólny projekt jest w toku, i mamy nadzieję przekazać w nieodległej przyszłości pozytywne i ciekawe informacje na ten temat.

Troutlodge 001 0052.jpg

Zwiększona odporność na VHS

Planujemy również z naszymi partnerami podjęcie wspólnych badań obejmujących testowanie odporności wybranych populacji na wirusową posocznicę krwotoczną (VHS). Mamy nadzieję uzyskać wymierne korzyści w efekcie tych prac i uzyskać pstrąga, który przeżyje i osiągnie pożądaną wielkość w bardzo trudnych niejednokrotnie warunkach hodowlanych.

Troutlodge 001 0085.jpg

Współpraca z Klientami

Troutlodge planuje bliższą współpracę z Klientami z Peru w zakresie genetycznych badań terenowych w ośrodku na jeziorze Titicaca. Działanie to będzie kontynuacją prac ukończonych przez Troutlodge w 2010 r., kiedy to zbadaliśmy zachowanie różnych grup naszego pstrąga w warunkach produkcyjnych na jeziorze Titicaca w Peru.

Troutlodge 001 0732.jpg