Wysoka zdrowotność

All eggs shipped from Troutlodge are certified disease-free through an extensive, independent process that meets and exceeds OIE standards.

Ikra wysyłana przez Troutlodge posiada certyfikaty wolnej od chorób dzięki szeroko zakrojonemu, niezależnemu procesowi spełniającemu, a nawet wykraczającemu poza standardy OIE. W związku z globalnym rynkiem Klientów ikra musi spełniać szeroką gamę wymogów certyfikacyjnych. Stworzyliśmy więc kompleksowy program testowy, nie mający precedensu w branży.

Protokoły kontrolne

Badania, próbkowanie, częstotliwość testowania, zgodne są z procedurami i metodyką określonymi w Podręczniku Diagnostyki Chorób w Akwakulturze opracowanym przez OIE, edycja VII z 2016 r. oraz w Niebieskiej Księdze Zdrowia Ryb Amerykańskiego Stowarzyszenia Rybackiego, w rozdziale dotyczącym Zalecanych Procedur Wykrywania i Identyfikacji Patogenów u Ryb i Skorupiaków, Edycja 2014 r.

Dowiedz się więcej
Troutlodge 001 0116.jpg
Troutlodge 001 0133.jpg