Wydajność produktu

Program Selekcji Genetycznej Troutlodge służy poprawie jakości i walorów produkowanej przez nas ikry, poprzez optymalizację:

  • przeżywalności wylęgu
  • współczynnika pokarmowego
  • wzrostu
  • przeżywalności
  • jednorodności
  • jakości mięsa
  • wydajności mięsnej
  • oporności na choroby

W osiągnięciu celu pomaga nam własny zespół naukowców i najnowsze w branży urządzenia przeznaczone wyłącznie do realizacji naszego programu. Ponadto, współpracujemy z wieloma specjalistami z zewnątrz, co umożliwia włączanie do naszego programu najnowszych odkryć z dziedziny genetyki molekularnej i ilościowej.

Zespoły naukowe Troutlodge i Hendrix Genetics monitorują cechy rozwojowe i selekcję rodzicielską, aby zapewnić optymalny zysk produkcyjny u przyszłych pokoleń, przy jednoczesnym utrzymaniu różnorodności genetycznej u różnych populacji. Monitoring jest prowadzony z wykorzystaniem wielomodułowego programu komputerowego, który nie tylko ocenia wzrost indywidualnych osobników, ale także ich potomków i licznych generacji przodków. Selekcja bazuje na cechach, które nasi Klienci wskazują jako najbardziej pożądane.

Nasze zaplecze wyposażone jest zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki i zostało zaprojektowane tak, aby tworzyć neutralne środowisko wzrostu ryb i ich oceny. Ryby hodowane są w identycznych warunkach (baseny, oświetlenie) i karmione przez sterowane komputerowo roboty. Poprzez wyeliminowanie wpływu zmienności środowiskowej możemy lepiej oceniać potencjał genetyczny każdej rodziny ryb. Każda ryba jest monitorowania przy użyciu elektronicznego znacznika a jej wzrost regularnie mierzony na skomputeryzowanym stole pomiarowym.

Wiedza o dysponowaniu najlepszą ikrą na świecie nie zwalnia nas od działania. Zdajemy sobie sprawę, że zawsze jest miejsce na dalsze działanie a genetyka jest autostradą możliwości. Dlatego stale gromadzimy informacje zwrotne od Klientów i poświęcamy znaczne środki na ciągłe poprawianie jakości naszej ikry.

To dla naszych Klientów, którzy decydują o naszym istnieniu, Troutlodge stawia sobie za cel maksymalizację potencjału produkcyjnego. Można ją osiągnąć dzięki ikrze najwyższej jakości, wolnej od chorób oraz dedykowanemu wsparciu technicznemu. Chcemy osiągać przyrost wartości dzięki interakcji.

Dowiedz się więcej o szczepach pstrąga dostępnych cały rok

Produkty