Współpraca na światowym poziomie

Sukces współpracy lokalnej i globalnej

Hendrix Genetics i Troutlodge wiedzą, że wielkie rzeczy powstają dzięki współpracy z Klientami, naukowcami, uczelniami wyższymi oraz instytucjami rządowymi.

Troutlodge blisko współpracuje z państwowymi i prywatnymi uczelniami, instytucjami rządowymi i firmami, aby wypracowywać innowacyjne produkty dające zysk naszym Klientom. Troutlodge blisko współpracuje z Uniwersytetem Waszyngtońskim oraz Waszyngtońskim Uniwersytetem Stanowym, fundując również stypendia doktoranckie na tym drugim. Ponadto, Troutlodge często współpracuje z Centrum Badań i Uniwersytetem w Wageningen (Holandia), udzielając wsparcia absolwentom tej placówki.

Washington State