Rozwój produktu

Rozwój produktu

Stosujemy podejście kolaboracyjne w celu uzyskiwania innowacyjnych produktów. Genetycy i pozostali naukowcy zatrudnieni przez Troutlodge często współpracują z profesorami uniwersyteckimi, agencjami rządowymi a także naszymi Klientami, aby rozwijać i testować produkty na wymagającym i konkurencyjnym rynku.

Nowe produkty, takie jak pstrąg o zwiększonej odporności na choroby, mogą wymagać testów na kilku generacjach przed wypuszczeniem na rynek. Zanim Klienci widzą produkt w cenniku, Troutlodge przez lata prowadzi badania i angażuje swoje zasoby.

Troutlodge trout fish