Perulu bir müşterimiz için uyarlanmış ilk yemleme stratejisi umut verici sonuçlar gösteriyor

Yayınlandığı tarih 08 Şubat 2023

Perulu bir müşterimiz için uyarlanmış ilk yemleme stratejisi umut verici sonuçlar gösteriyor

Yumurtadan çıktıktan sonra ve ilk yemlemede, nisbeten daha büyük alabalık yavrularının daha küçük olanları geride bırakması normaldir. En iyi sonuçlar için ilk besleme stratejilerinde yavruların davranışlarının dikkate alınması önerilir. Bu makalede, Peru'daki müşterilerimizden birinin Troutlodge yavrularıyla besleme yönteminde iyileştirmeler yaparak tam genetik potansiyeli yakalamayı başarmasıyla ilgili başarılı bir deneyimi paylaşmak istiyoruz.

Peru, Puno bölgesindeki Truchas Arapa şirketi, en büyük alabalığın en küçüğüne kıyasla bölgesel davranışını göz önünde bulundurarak yemleme yönetimi konusunda bir deneme yapmaya karar verdi. İlk besleme genellikle, larvaların %80'i kesesini tükettiğinde başlar. Bununla birlikte, bu stratejinin dezavantajı, daha güçlü balıkların yem için daha uzun süre beklemesi ve bu yüzden geri kalan hayatlarında genetik potansiyellerini olumsuz etkilenmesidir. Daha iyi sonuçlar için, firma ilk beslemeye başlama zamanlaması olarak larvaların besin kesesini tüketir tüketmez başka bir üretim birime taşındığı yeni bir yaklaşımı denemeye karar verdi. Bu değişiklikle erken olgunlaşan larvalar, diğerlerinin keseyi tüketmesini beklemeden ihtiyaç duydukları anda beslenme fırsatına sahip olurlar.

Bu bağlamda, Troutlodge yavrularının yem almayı öğrendiği ilk 49 gün boyunca iki farklı ilk besleme stratejisi test edilmiştir. Bunlar:

  1. Keselerini tüketmeyi bitiren yavruları diğerlerinden ayırın. (Stok yoğunluğu 180 larva/Lt'ye kadar). Buna transfer yaklaşımı diyeceğiz.
  2. Larvaların %80'inin keselerini tamamen tüketmesini bekleyin ve 120 larva/Lt yoğunlukta yemlemeye başlayın. Buna standart yaklaşım diyeceğiz.

Yumurtalar dikey sistemlerde inkübe edildi. İlk besleme için fiberglas tanklar kullanıldı. Ortalama günlük sıcaklık 12oC idi. Girişteki ortalama su akışı 1,5 Lt/dak/1000 yavru idi.

"Operasyonlarınızda yeni bir şey denemek her zaman biraz yıldırıcıdır. Ancak Troutlodge ekibinin desteği ve rehberliği ile risk almaya karar verdik. Sonunda, denemenin sonuçlarından çok memnunuz ve yumurtadan çıkışın ilk günlerinde başarıya ulaşma konusunda bazı önemli sonuçlar elde ettik.” - Müşterinin adı, Truchas Arapa

Transfer Yaklaşımı

Yavruların transfer edildiği Kaliforniya sistemi (yatay kuluçka sistemi) için bir oluk ve yedi tepsi kullanıldı. Kesesini bitiren ve dikey inkübatörlerde yüzmeye başlayan yavrular, ilk beslemeye başlamak için Kaliforniya sistemine aktarıldı.

Standart Yaklaşım

Aynı ölçülerde sepetsiz (tepsisiz) tank kullanılmıştır. Yavruların %80'inin besin kesesini tüketmeleri ile birlikte hepsi tanka aktarıldı ve ilk beslenmelerine başlaması beklendi. Her iki durumda da, su derinliği mümkün olan maksimum seviyedeydi.

Ölçülen Verimlilik Göstergeleri

Değerlendirme, kuluçkadan itibaren 76 gün boyunca gerçekleştirildi. Karşılaştırılan göstergeler, günlük ölüm oranı, kümülatif ölüm oranı ve ortalama ağırlıktı.

Sonuçlar

Günlük Ölümler

Beklendiği gibi, yumurtadan çıkma sürecinde günlük ölüm yüzdesi arttı ve birkaç gün sonra beslenmeye başladılar. Günlük ölüm oranı yumurtadan çıkma aşamasında benzerdi, ancak ilk beslemenin başlangıcından itibaren farklılık gösterdi. Bunun nedeni beslenme stratejisi olabilir. Transfer yaklaşımında, daha homojen bir yem alımı, daha az miktarda tüketilmemiş yem ve daha az toplu iğne başı yavrular (az gelişmiş) gözlemlendi. Standart yaklaşımda ise günlük ölüm oranındaki artış büyük ihtimalle küçük yavruların aç kalmasından kaynaklanmaktadır.

Daily mortality news articles TR

Yumurtalar kuluçkaya yerleştirildikten 24 gün sonra beslemeye başlandı. Beslenmenin ilk gününden 50. güne kadar, her iki strateji arasında günlük mortalitede büyük bir fark gözlendi. 24. günden 76. güne kadar, transfer yaklaşımına kıyasla standart yaklaşımda %88 daha fazla mortalite gösterdi.

Kümülatif ölüm miktarı

28. günden itibaren, önemli farklılıklar gözlenmiştir, transfer yaklaşımı standart yaklaşımdan %46 daha az kümülatif mortaliteye sahiptir. 76. gündeki fark barizdir.

Accumulative morality news articles TR

Ortalama Ağırlık

Grafik, beslemenin başlangıcından itibaren haftalık ortalama ağırlığı gösterir. Sonuçlar, üçüncü haftadan itibaren ortalama ağırlıklar arasında bir fark olduğunu gösterdi. Transfer yaklaşımıyla 44. günde, standart yaklaşıma göre %23,5 daha fazla ağırlık elde edildi. 76. günde fark %33.3 idi.

Ortalama ağırlıktaki fark muhtemelen, transfer yaklaşımındaki yavruların zamanında beslenmiş olması ve diğer yavruların beslenmeye başlamasını bekleyerek büyüme potansiyellerini kaybetmemiş olmalarıdır.

Average weight news articles TR

Sonuç

İlk yemleme stratejileri alabalık üretiminde hayati bir rol oynar. Bu da, üretim göstergelerine yansır. Yavruları hareket ettirmek ve gerektiğinde ilk beslemeye başlamak, yemin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Ek olarak, biyokütlenin hayatta kalmasını iyileştirir. Bu sonuçlar, uyarlanmış bir besleme stratejisinin, genetik potansiyelin açığa çıkarılmasında ve operasyonlarınızdan en yüksek verimi elde etmenizde önemli bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Harika sonuçlar elde ettiği için Truchas Arapa'ya tebrikler!

İlgili makaleler

, by
Alabalık Sektöründe Sürdürülebilir Sağlık Politikası

Sürdürülebilir bir su ürünleri yetiştiriciliği ve alabalık sektörü yaratmak için çeşitli riskler ölçülmeli ve yönetilmelidir. Bunlardan önemli biri de üreticilerin emeğine ciddi zarar verebilecek has…