Opublikowano na 19 grudnia 2019

Odbiór ikry

Dużo uwagi poświęca się selekcji genetycznej ryb, tarłu i inkubacji, a wreszcie pakowaniu i transportowi każdej dostawy ikry Troutlodge. Podobna troska ze strony wylęgarni przyjmujących ikrę powinna zapewnić pełną satysfakcję i powodzenie każdej otrzymanej partii.

Przygotowania wstępne

Zanim ikra dotrze do wylęgarni, cały sprzęt potrzebny przy czynnościach związanych z jej nawodnieniem i dezynfekcją powinien zostać dokładnie sprawdzony i zdezynfekowany.

Wyposażenie wylęgarni i aparaty wylęgowe powinny również być poprawnie zdezynfekowane za pomocą stosownych środków jodoforowych, które nie są szkodliwe dla ikry. Jeśli stosowane są alternatywne dezynfektanty, ważne jest aby obficie przepłukać system czystą wodą i usunąć substancje potencjalnie szkodliwe dla ikry.

Przepływ wody, tlen i inne parametry wyszczególnione poniżej powinny być uważnie sprawdzone przy konfigurowaniu systemu wylęgowego.

Transport

Otrzymując ikrę proszę sprawdzić stan pudeł zarówno na lotnisku, jak i po dotarciu do wylęgarni. Jeśli są uszkodzone lub cieknie z nich woda, proszę zawiadomić o tym agenta lub linię lotniczą przed opuszczeniem lotniska.

W takiej sytuacji należy zrobić zdjęcia i powiadomić Troutlodge niezależnie od złożenia reklamacji lub nie czynienia tego. Następnie przesyłka powinna być niezwłocznie przewieziona do wylęgarni chłodzonym transportem.

Dokumenty przedwysyłkowe podają liczbę pudeł w transporcie umożliwiając użycie odpowiednio pojemnego pojazdu. Pudła nie powinny nigdy leżeć na boku lub być przekręcone dołem do góry, w czym pomagają znaki graficzne na nich zamieszczone.

Otwieranie pudeł Troutlodge

Zdjęcia poniżej ilustrują rekomendowany sposób otwierania pudeł z ikrą.

opening troutlodge box

Otwieranie pudeł Troutlodge

Na co zwrócić uwagę

Po otwarciu, następujące rzeczy powinny zostać sprawdzone:

 • Stan i ilość pozostałego lodu.
 • Stan tacek z ikrą.
 • Stan ikry na tackach. Szacunkowa ilość martwych (białych) ziaren ikry.
 • Czy pudło było przewrócone/odwrócone – czy ikra leży płasko i równo, czy jest przesunięta do jednego boku.
 • Temperatura ikry w tackach górnych, środkowych i dolnych.
 • Inne obserwacje związane z pudłami, tackami, lodem i ikrą.
 • Data i czas odbioru ikry z lotniska.
 • Data i czas dotarcia ikry do wylęgarni.
 • Czas rozpakowania, o ile nie nastąpiło natychmiast po przywiezieniu z lotniska.
 • Czas wyłożenia ikry w aparatach wylęgowych po nawodnieniu i dezynfekcji.
 • Temperatura wody w wylęgarni.
 • Poziom rozpuszczonego w wodzie tlenu.
 • Temperatura zewnętrzna.
 • Jakiekolwiek inne czynniki, jak mulista woda poopadowa, niezwykłe warunki pogodowe, itd.

Powyższe obserwacje i poczynione notatki powinny być zachowane nie zważając czy kartony i produkt wyglądają dobrze, czy źle. Informacje te są bezcenne w obserwacji przeżywalności i jej fluktuacji na przestrzeni czasu.

Wiele wylęgarni posiada standardowy formularz, w którym notowane są wszystkie powyższe informacje mogące w razie potrzeby służyć za referencje. Przykład takiego formularza zamieszczamy poniżej.

W przypadku rzadkiej sytuacji wystąpienia problemów z wylęganiem, rozwojem czy zachowaniem larw, taka informacja jest krytyczna przy składaniu jakiejkolwiek reklamacji. Dla ilustracji problemu, bardzo pomocna jest dokumentacja fotograficzna dołączona do reklamacji.

Artykuły powiązane

, by
Test przystosowania do wody słonej listopadowego szczepu ryb Troutlodge

StreszczenieRyby Troutlodge zostały poddane testowi sprawdzającemu ich wzrost i przeżywalność po transferze do wody słonej. Były to cztery grupy ryb triploidalnych pochodzących ze szczepu listopadowe…

Wpływ dawki pokarmowej i rodzaju paszy na wczesny wzrost wylęgu Troutlodge

StreszczenieGłównym celem badania było zdeterminowanie optymalnej dawki pokarmowej /diety w okresie wczesnego karmienia (od pierwszego do 157-go dnia). Rezultaty pokazują, że ryby Troutlodge tolerują…

Liczenie ikry

Ikra oferowana przez Troutlodge U.S. jest precyzyjnie liczona i zazwyczaj zawiera ustaloną nadwyżkę w ilości 3%. Firma Troutlodge bardzo uważa na ilość ikry w dostarczanych partiach.